Glosor Sorbonne

Övningen är skapad 2018-07-07 av lovta191. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accepter acceptera
 • s'accommoder inrätta sig
 • accuser anklaga
 • acheter köpa
 • accompagner sällskapa
 • s'accompagner ackompanjera sig qjälv
 • s'accoutumer vänja sig
 • accoutumer vänja
 • acquiescer samtycka
 • s'activer vara ivrigt verksam
 • adapter anpassa
 • s'adapter anpassa sig
 • admettre tillåta
 • admirer beundra
 • adorer avguda
 • aider hjälpa
 • s'aider begagna sig, använda
 • affirmer bekräfta
 • s'affoler gripas av panik
 • agir agera, handla
 • s'agir handla om, gälla
 • aimer tycka om
 • beau vacker
 • laid ful
 • bon bra
 • mauvais dålig
 • chaud varm
 • froid kall
 • cher dyr
 • bon marché billig
 • clair ljus, klar, ren
 • foncé mörk
 • difficile svår
 • facile enkel
 • dur hård
 • mou, molle mjuk
 • ouvert öppen
 • fermé stängd
 • plein full
 • vide tom
 • rapide snabb
 • lent långsam
 • riche rik
 • pauvre fattig
 • ajouter tillägga
 • s'ajouter tillägga utöver
 • amener medföra
 • amuser roa
 • s'amuser roa sig
 • angoisser oroas
 • annoncer tillkännage, klargöra
 • apercevoir urskilja
 • s'apercevoir förstå, inse
 • appertenir tillhöra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-sorbonne.8280662.html

Dela