Glosor "So viel Milch wie nie zuvor" ÅK9

Övningen är skapad 2021-09-16 av GGAT. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • verbringen (verbracht) tillbringa (tillbringat)
 • bestehen aus bestå av
 • Verwandte släktingar
 • ähnlich likadan, liknande
 • erleben uppleva
 • der Austausch utbytet
 • tauschen byta (ut)
 • der Unterschied skillnaden
 • unterschiedlich olika, annorlunda
 • entdecken upptäcka
 • der Alltag vardagen
 • alltäglich vardaglig
 • Nachbarn grannar
 • komisch konstig, komisk
 • von Anfang an från början
 • unüblich ovanligt
 • ungewohnt ovanligt
 • das Verhältnis förhållandet
 • undenkbar otänkbar(t)
 • anziehen (angezogen) ta på sig (tagit på sig)
 • ausziehen (ausgezogen) ta av sig (tagit av sig)
 • feierlich festlig
 • aufregend spännande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-so-viel-milch-wie-nie-zuvor-ak9.10566827.html

Dela