Glosor Sida: 47

Övningen är skapad 2016-11-13 av Olofmaister. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eating disorder ätstörning
 • binge eating hetsätning
 • consider beakta, tänka på
 • less mindre
 • severe allvarlig
 • figure siffra
 • decade årtionde
 • anorexic anorektiker
 • mainly till största delen
 • obsessed besatt
 • body image kroppsuppfattning
 • distorted störd
 • weigh väga
 • gain weight gå upp i vikt
 • self-esteem självkänsla
 • closely nära
 • related to besläktat med
 • similar to som liknar
 • as liksom
 • involve omfatta
 • compulsive tvångsmässig
 • dieting bantning
 • vomit kräkas
 • fasting fasta
 • laxatives laxermedel
 • expect förvänta sig
 • recover tillfriskna
 • nutritionist kostexpert
 • physiotherapist sjukgymnast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-sida-47.6811263.html

Dela