Glosor s.20-21 + verb

Övningen är skapad 2016-09-17 av Olofmaister. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • agony column hjärtespalt
 • agony aunt hjärtespaltsredaktör
 • mean jobbig
 • teens tonårstid
 • advice råd
 • drift apart glida isär
 • hit rock bottom hamna i bottenläge
 • recently nyligen
 • bored uttråkad
 • avoid undvika
 • ignore strunta i
 • muck around hänga ihop
 • stuck in a rut hamnat i dödläge
 • join gå med
 • unreasonable orimlig
 • I´m not allowed jag får inte
 • ground ge utegångsförbud
 • interfere blanda sig i
 • I´m at the end of my tether jag orkar inte mer
 • sympathize with känner med
 • responsibility ansvar
 • remain förbli
 • defend försvara
 • act handla, göra
 • negotiate förhandla
 • mature mogen
 • trust lita på
 • meet in the middle mötas på halva vägen
 • punishment bestraffning
 • agree on komma överens om
 • committed engagerad
 • pleasantly surprised glatt överraskad
 • write, wrote, written skriva, skrev, skrivit
 • win, won, won vinna, vann, vunnit
 • wear, wore, worn bära, bar, burit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-s-20-21--verb.6492101.html

Dela