Glosor med EVA BEREZ

Övningen är skapad 2019-03-14 av nilssone. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Admit Erkänna
 • Segment Segment
 • Tempt Fresta
 • Sacrifice Offra
 • Ethical Etisk
 • In favor of till förmån för
 • Originate Härstamma från
 • Originate Den senare
 • Appearance Utseende
 • Implement Genomföra
 • Measure Åtgärd
 • Enforcement Genomförande
 • Property Egendom
 • Highlight Belysa
 • Crucial Avgörande
 • Equivalent Likvärdig
 • Implication Inblandning, slutsats
 • Stall Salustånd
 • Roar Dåna
 • Bargaining Prutande
 • Devoted Hängiven
 • Provide Förse
 • Character Karaktär
 • Aim Mål
 • Objective Objektiv
 • Crammed Inträngd
 • Logo Logotyp
 • Obtain Skaffa sig
 • Accounting Redovisning
 • Survey Inspektera
 • Consumer Konsument
 • Accessories Tillbehör
 • Affect Påverka
 • Target Sätta upp mål
 • Purchase Köpa
 • Figure Figur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-med-eva-berez.8966766.html

Dela