Glosor le plan de paris

Övningen är skapad 2019-04-07 av VeraMogensen. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • l’Arc de Thriomphe Triumfbågen
 • le Louvre Louvren
 • nom efternamn
 • prenom förnamn
 • une date de naissance ett födelsedatum
 • un parent en förälder
 • une taille en storlek
 • une longueur en längd
 • un domicile en bostad
 • une hauteur en höjd
 • un poids en vikt
 • un visiteur en besökare
 • par an per år
 • une tombe en grav
 • du soldat inconnu den okände soldatens
 • un piéton en fotgängare
 • des centaines de hundratals
 • une voiture en bil
 • un longement en bostad 2
 • un roi en kung
 • une reine en drottning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-le-plan-de-paris.9022333.html

Dela