Glosor Kemi - Positiva och negativa joner

Övningen är skapad 2019-09-03 av Andreasbg. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kopparjon Cu²⁺
 • Silverjon Ag⁺
 • Järnjon Fe²⁺
 • Järnjon nr 2 Fe³⁺
 • Ammoniumjon NH₄⁺
 • Oxoniumjon H₃O⁺
 • Oxoniumjon nr 2 H⁺
 • Oxidjon O²⁻
 • Sulfidjon S²⁻
 • Nitridjon N³⁻
 • Hydroxidjon OH⁻
 • Karbonatjon CO₃²⁻
 • Vätekarbonatjon HCO₃⁻
 • Sulfatjon SO₄²⁻
 • Nitratjon NO⁻₃
 • Fostatjon PO₄³⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kemi-positiva-och-negativa-joner.9145263.html

Dela