Glosor, kap 5, del 1

Övningen är skapad 2015-03-12 av nordliden. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • root rota
 • development utveckling
 • trace hänföra (till)
 • orgin ursprung
 • found grunda
 • seek söka
 • practice vana, bruk
 • influence påverka
 • practice utöva
 • literacy läs- och skrivkunnighet
 • native country hemland
 • compulsory obligatorisk
 • public taxation allmän beskattning
 • decision beslut
 • afford ha råd med
 • tutor privatlärare
 • the Declaration of Independence oavhängighetsförklaringen
 • continue fortsätta
 • develop utveckla, bygga ut
 • settlement kolonisering, bosättning
 • seaboard kuststräcka
 • issue avge
 • shape forma, skapa
 • unified enhetlig
 • constitution grundlag, författning
 • determine besluta
 • compromise kompromiss, sammanjämkning
 • federal republic förbundsrepublik
 • government regering

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-5-del-1.4395732.html

Dela