Glosor kap. 4, In medias res

Övningen är skapad 2020-01-14 av Camany. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • han/hon säger inquit
 • de talar loquuntur
 • både...och et...et
 • varför cur
 • barn (pl.) liberi
 • antingen...eller aut...aut
 • vem quis
 • han/hon säger ait
 • av huvudvärk dolore capitis
 • plåga vexo, vexare 3
 • ö insula, ae f
 • grekisk Graecus, a, um
 • född natus, a, um
 • veta scio, scire 4
 • sluka voro, vorare 1
 • med en hammare malleo
 • slå ferio, ferire 4
 • med sköld scuto
 • med hjälm casside
 • med spjut telo
 • vagga cunae, -arum f
 • strypa strangulo, strangulare 1
 • döda neco, necare 1
 • rädda servo, servare 1
 • badhus thermae, -arum f
 • huvud caput, -itis n
 • smärta dolor, -oris m
 • hjälm cassis, -idis f
 • spjut telum, -i n
 • sköld scutus, -i m
 • Jupiter Iuppiter, Iovis m
 • Apollo Apollo, -inis m
 • Herkules Hercules, -is/-i m
 • Juno Iuno, -onis f
 • hjälpa iuvo, iuvare 1
 • som (nom, f, pl) quae...
 • inte non
 • många multus, a, um
 • kvinna femina, ae f
 • lärare paedagogus, -i m
 • gud deus, -i m
 • gudinna dea, -ae f
 • de går eunt
 • men sed
 • son filius, -i m
 • hjälte heros
 • böcker libri
 • mänsklig humanus, a, um
 • gudomlig divinus, a, um
 • ha habeo, habere 2
 • mor mater, -ris f
 • far pater, -ris m
 • frukta timeo, timere 2
 • han/hon var erat
 • mycket stark fortissimus, a, um
 • man vir, -i m
 • som (nom, m, s) qui
 • Se! Ecce!
 • älska amo, amare 1
 • Herkules/Herakles Heracles
 • nu nunc
 • monster monstrum, -a n
 • man/människa homo, -ines m
 • sann verus, a, um
 • portik porticus, -us m/f
 • torg forum, -i n
 • vänta på expecto, expectare 1
 • idag hodie
 • tal oratio, -ionis f
 • Cicero Cicero, -onis m
 • Trajanus Traianus, -i m
 • retoriklärare rhetor, -oris m
 • säga dico, dicere 3
 • de säger aiunt
 • pojke puer, -i m
 • läsa lego, legere 3
 • redan iam
 • svara respondeo, respondere 2
 • det gås itur
 • efter post
 • middagstid meridies

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-4-in-medias-res.9544213.html

Dela