Glosor kap. 17

Övningen är skapad 2018-03-19 av mironotango. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • おきゃくさん Gäst, kund
 • おとこ man
 • おゆ varmt vatten
 • おんな kvinna
 • かぎ nyckel
 • かじ eld
 • かみ papper
 • きゅうりょう lön
 • コンタクト kontaktlinser
 • さいてい den värsta
 • サラリーマン kontorsarbetare
 • ざんぎょう övertidsarbete
 • しゅしょう premieärminister
 • チョッピングモール galleria
 • スプーン sked
 • たからくじ lotteri
 • ちがい skillnad
 • どうぶつえん zoo
 • ニュース nyheter
 • パンダ panda
 • ヒーター värmare
 • ひげ skägg
 • ひみつ hemlighet
 • ブーツ stövlar
 • りょう sovsal
 • りゅこうがいしゃ resebyrå
 • おめでとうございます grattis
 • かな~ jag undrar
 • じぶん själv
 • ずいぶん väldigt
 • そうか jag förstår
 • それに dessutom
 • たとえば exempelvis
 • まえ innan
 • やっぱり trots allt
 • にくらべて gämfört med
 • によると enligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-17.8065369.html

Dela