Glosor kap. 16

Övningen är skapad 2018-02-12 av mironotango. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • えきいん stationär
 • おおきさ storlek
 • おや förälder
 • きまつしけん sluttenta
 • けんきゅう forskning
 • ごみ skräp
 • さとう socker
 • しょうがくきん stipendium
 • しんせき släktingar
 • すいせんじょう rekomendationsbrev
 • だいがくいん ta studenten
 • だいふう tyfon
 • dag
 • ファイル portfolio
 • みち väg
 • めざましどけい väckarklocka
 • きょうじゅうに slutet på dagen
 • このあいだ häromdagen
 • このぐらい ungefär såhär mycket
 • ごめん förlåt
 • これから från och med nu
 • しつれします ursäkta
 • じぶんで för en själv
 • じゅぎょうちゅうに på lektion
 • ほかの annan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-16.8044579.html

Dela

Annonser