Annonser


Glosor kap. 15

Övningen är skapad 2018-03-19 av mironotango. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • インターネット internet
 • målning
 • えいがかん bio
 • がいこくじん utlänning
 • かぐ möbler
 • クラブ nattklubb
 • けいけん erfarenhet
 • けっこんしき bröllop
 • じしん jordbävning
 • しめきり deadline
 • ジャケット jacka
 • しゅうかん sed
 • ぜいきん skatt
 • そつぎょうしき avslutningsceremoni
 • ちず karta
 • でんち batteri
 • にわ gård
 • はっぴょう presentation
 • ばんぐみ sändningsprogram
 • プール pool
 • ペット djur
 • ほけん försäkring
 • よてい schema, plan
 • りょかん värdshus
 • わりびきけん rabattkupong
 • いちにちじゅう hela dagen
 • けど men
 • さいきん nyligen
 • ばん nummer
 • もういちど en gång till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-15.8142704.html

Dela