Glosor kap. 13

Övningen är skapad 2018-06-03 av mironotango. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ウエイター servitör
 • おたく någons hem
 • おとな vuxen
 • がいこくご utländskt språk
 • がっき instrument
 • からて karate
 • カレー curry
 • きもの kimono
 • こうこく annons, reklam
 • こうちゃ svart te
 • ことば språk
 • ゴルフ golf
 • セーター tröja
 • ぞう elefant
 • バイオリン violin
 • バイク motorcyckel
 • ぶっか priser
 • ぶんぽう grammatik
 • べんごし advokat
 • みせ affär
 • やくざ gangster
 • レポート termins papper
 • わたくし jag
 • かい(回) tider
 • キロ kilo
 • じつは faktiskt
 • ~ともうします mitt namn är ~
 • ぜんぶ all

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-kap-13.8044631.html

Dela