Glosor hörförståelse Färöerna Del 1

Övningen är skapad 2019-03-04 av Randi_Dansk. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • fjerne fjärran
  • meget mycket
  • ældre äldre
  • underlig konstig
  • anderledes annorlunda
  • huske komma ihåg
  • derhjemme där hemma
  • forbudt förbjuden
  • følelse känsla
  • spurgte frågade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-horforstaelse-faroerna-del-1.8933792.html

Dela