Glosor Hörförståelse Färöarna del 2 8. maj

Övningen är skapad 2019-03-04 av Randi_Dansk. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Eventyr saga
 • Legemuligheder lekmöjligheter
 • Måske kanske
 • Lykkefølelse lyckokänsla
 • Sejlskib segelskepp
 • Tanglugt tånglukt
 • Uvejrsdage ovädersdagar
 • Udfolde utveckla
 • Brædder brädor
 • Eg ek
 • Bøgetræ bokträd
 • Ligesom precis som/lika som
 • Sind sinne
 • Farve färg
 • Strækning sträcka
 • Skreg skrek
 • Måde sätt
 • Skråning sluttning
 • Forladt lämnad
 • Kasket keps
 • Pleje bruka
 • (båd) Stævne ud (båt) lägga ut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-horforstaelse-faroarna-del-2-8-maj.8933771.html

Dela