Glosor - Famous prisons V. 41

Övningen är skapad 2017-10-05 av Emil0320. Antal frågor: 44.




Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lighthouse fyr
 • federal statlig
 • inmate intern
 • recreational area rekreationsområde
 • exceptionally särskilt, extremt
 • serve as tjäna som
 • attempt försök
 • drown drunkna
 • it was assumed man antog
 • reach
 • the mainland fastland
 • ghostly apparition spöklika uppenbarelse
 • overlooking med utsikt över
 • notorious ökänd
 • condemned dömd
 • on death row i dödscell
 • lethal injection dödlig injektion
 • medieval medeltida
 • fortress fästning
 • of high rank högst uppsatt, med status
 • occasion tillfälle
 • torture chamber tortyrkammare
 • torture device tortyrverktyg
 • the rack sträckbänken
 • injury skada
 • public offentlig
 • execution site avrättningsplats
 • beheaded halshuggen
 • the crown jewels kronjuvelerna
 • contagious smittsam
 • apartheid system för rasåtskillnad
 • era period, tid
 • educate utbilda
 • fellow prisoners medfångar
 • cavern grotta
 • mine arbeta i gruva, hugga sten
 • lime kalk(-sten)
 • refer to omnämna som
 • linked with som har kopplingar till
 • formal accusation formell anklaagelse
 • trial rättegång
 • severe sträng, hård
 • evidence bevis
 • announce meddela, deklarera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-famous-prisons-v-41.7644006.html

Dela