Glosor anatomi och fysiologi

Övningen är skapad 2021-01-14 av MarleneJonsegard. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Njure Ren
 • Magsäck Ventrikulus
 • Tjocktarm Colon
 • Urinledare Ureter
 • Njurmärg Medulla renalis
 • Njurbäcken Pelvis renalis
 • Kappilärnystan Glomerulus
 • Njurbark Cortex Renalis
 • Omsluter glomerulus Bowmans kapsel
 • Nefron Urinen bildas
 • Urinblåsan Vesica urinaria
 • Urinrör Urethra
 • Njurport Hilus Renalis
 • Kärl till glomerulus Afferenta kapillärer
 • Kärl från glomerulus Efferenta Kapillärer
 • Urinledare Ureter
 • Andra delen på tubulisystemet Distala tubuli
 • Första delen på tubulisystemet Proximala tubuli
 • Sammlingsrör Primärurinen samlas
 • Kärl inuti nefronet Peritubulära kappilärer
 • Njurarnas filtrations hastighet GFR
 • Bisköldkörteln Parathyroidea
 • Sköldkörteln Thyroidea
 • Bukspottkörteln Pankreas
 • Lever Hepar
 • Gallblåsa Vesica filea
 • Struplock Epiglottis
 • Blindtarm Appendix
 • Analöppning Anus
 • Analkanal Analis Canalis
 • Ändtarm Rectum
 • Svalg Pharynx
 • Halsmandlar Tonsiller
 • Matstrupe Esophagus
 • Nedre magmun Pylorus
 • Övre magmun Cardia
 • Tunntarm Intestinum tenue
 • Tolvfingertarm Duodenum
 • Andra delen tunntarm Jejenum
 • Tredje delen tunntarm Ilium
 • Födointag Ingestion
 • Sönderdelning mekanisk och kemisk Digestion
 • Tarmtömning Defakation
 • Upptag Absorption
 • Lungsäck Pleura
 • O2 receptorer Perifera kemoreceptorer
 • CO2 receptorer Centrala kemoreceptorer
 • Bröstkorg Thorax
 • Mellangärdet Diafragma
 • Costae Revben
 • Revbensmuskler Intercostalmuskler
 • struphuvud Larynx
 • Nässvalg Nasopharynx
 • Luftstrupen Trachea
 • Luftrörsförgreningar Bronker
 • Luftrörsförgreningar utan brosk Bronkioler
 • Där gasutbytet sker från eller till Kappilärer Alveoler
 • Skiljevägg mellan alveol och kappilär Respiratoriskt membran
 • Lungans följsamhet Compliance
 • Lungans ytspänning Recoil
 • Hög till låg konc Diffusion
 • mitten på tubulisystemet Henleys slynga
 • Både max inandning och max utandning Vitalkapasitet
 • Normalt andetag Tidalvolym
 • Det vi inte kan andas ut med vilja Residualvolym
 • Andas in max Inspiratorisk reservvolym
 • Andas ut max Expiratorisk reservvolym
 • 2 Hormoner i magsäcken cck och sekretin
 • Parathyroidea utsöndrar PTH
 • Lungsäck Pleura

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-anatomi-och-fysiologi.10205197.html

Dela