Globala mål

Övningen är skapad 2019-04-23 av FilippaAhlberg. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 1. ingen fattigdom
 • 2. ingen hunger
 • 3. hälsa och välbefinnande
 • 4. god utbildning
 • 5. jämnställdhet
 • 6. rent vatten och sanitet
 • 7. hållbar energi till alla
 • 8. okej arbetsvillkor + ekonomisk tillväxt
 • 9. hållbar industri och infrastruktur
 • 10. minskad ojämlikhet
 • 11. hållbara städer och samhälle
 • 12. hållbar produktion och konsumtion
 • 13. bekämpa klimatförändringar
 • 14. hav och marina resurser
 • 15. ekosystem och biologisk mångfald
 • 16. fredliga och inkluderande samhällen
 • 17. genomförande och globalt partnerskap

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/globala-mal.9041772.html

Dela