Gleerups Unit 5 Uncle Michael's Story

Övningen är skapad 2019-04-11 av MoniqueBostrom123. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sagoberättare storyteller
 • jätte giant
 • landsväg causeway
 • hjälte hero
 • somna fall asleep
 • hålla säker keep safe
 • enormt stor huge
 • vagga cot
 • låtsas pretend
 • tänka think
 • tänkte thought
 • verkligen indeed
 • riva upp rip up
 • när han sprang as he ran
 • kasta throw
 • kastade threw
 • följa efter follow

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gleerups-unit-5-uncle-michaels-story.9031259.html

Dela