GLASS MED PANNKAKA

Övningen är skapad 2015-09-22 av mskalviz. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • BERÖMD famous
 • befällhavare commander
 • längre further
 • återvände returned
 • samla in pengar raise money
 • reach
 • gav sig av set off
 • släde sledge
 • snabbt quickly
 • gå sönder broke down
 • återstå remain
 • fruktansvärd awful
 • svält starvation
 • utmaning exposure
 • även om even though

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glass-med-pannkaka.4896007.html

Dela