Gïelebiesie - Sydsamiska

Övningen är skapad 2019-05-24 av ellemantor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • båetije biejjieh framtid
 • nïekedidh drömma
 • aktesne tillsammans
 • sïebredahke samhälle
 • daalhkadahke klimat
 • voelpe vän
 • laavenjostedh samarbeta
 • föörhkestidh skratta
 • dååjrehtimmie erfarenhet
 • mojhtese minne
 • aaksjoe yxa
 • såålhtedh salta
 • soevestidh röka
 • gejhkedh torka
 • deajvoe ostform
 • fealadidh färdas, resa
 • deerpegh verktyg, förnödenheter, det som behövs
 • klaahka skidstav
 • saelhtieboehtele saltflaska
 • gejhkiebearkoe torrkött

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gielebiesie-sydsamiska.9092484.html

Dela