GI Tract

Övningen är skapad 2016-02-20 av AKrugloff. Antal frågor: 166.
Välj frågor (166)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • układ pokarmowy digestive system
 • umiejscowienie bolu location of pain
 • gdzie pana/panią boli? where is the pain?
 • gdzie jest ten bol? where is the pain
 • czy może pan pokazać, gdzie pana boli? can you show me where the pain is?
 • czy może pani pokazać, gdzie panią boli? can you show me where the pain is?
 • początek bólu beginning of pain
 • kiedy zaczął się ten bol? when did the pain begin?
 • czy ból zaczął się nagle czy stopniowo? did the pain start suddenly or gradually?
 • jak długo zwykle trwa ból? how long does the pain usually last?
 • jak długo trwał ból? how long did the pain last?
 • jak często ma pan/pani ten ból? how often do you have the pain?
 • jak często ma pan/pani te bóle? how often do you have this pain?
 • jaki jest ten ból? how is the pain?
 • czy może pan/pani opisać ten ból? can you describe the pain?
 • czy ten ból się zmienia, czy jest cały czas taki sam? does the pain change?, is it all the time the same?
 • czy ten ból gdzies promieniuje? does the pain radiate?
 • jak silny jest ten bol? how severe is the pain?
 • czy może pan/pani ocenic ten ból w skali od 0 do 10? can you evaluate the pain in a scale from 0 to 10?
 • 0 znaczy brak bólu, a 10 to najsilniejszy bol, jaki pan/pani może sobie wyobrazić. 0 means no pain, and 10 is the strongest aching you can imagine
 • czy cós nasila ten ból? does something intensify the pain?
 • czy cós zwiększa ten ból? does something increase the pain?
 • czy cos powoduje, ze ten ból jest większy? does something cause, that the pain increases?
 • czy cos zmniejsza ten bol? does something reduce the aching?
 • jak pan/pani myśli, co powoduje ten bol? what do you think, that causes the pain?
 • kiedy mial pan/ miala pani ostatnie wyprożnienie? when did you have your last bowel movement/defecation?
 • kiedy pan ostatnio oddawał stolec? when is last time you had indulged stool?
 • kiedy pani ostatnio oddawała stolec? when is last time you had indulged stool?
 • jak często ma pan/pani wyprożnienia? how often do you have bowel movement?
 • czy wyprożnienia są regularne? is the bowel movement regular?
 • czy pan wymiotował? Czy pani wymiotowała? did you vomit?
 • jakie były te wymioty? czy może je pan/pani opisac? jakiego były koloru? how was the vomit? can you describe? what was the colour?
 • czy wymiotował pan przed posiłkiem, czy po posiłku? did you vomit before the meal or after the meal?
 • czy wymiotowała pani przed, czy po posiłku? do you vomit before or after the meal?
 • czy pan/pani odczuwa głod? do you get hungry?
 • czy ma pan/pani wzdęty brzuch? do you have distended stomach?
 • czy ma pan/pani uczucie ze brzuch jest wzdety? do you feel that your stomach is distended?
 • a jak z apetytem? czy ma pan/pani apetyt? how is the apetite? do you have apetite?
 • czy pan się ważył? Ile pan waży? czy pani się ważyła ile pani waży? Czy waga się zmieniła? did u weight? how much do you weight? did you weigh up how much you weigh? did your weigh change?
 • czy ubranie zrobiło się bardzo luźne? did your clothing become very loose?
 • czy ma pan/pani problemy z połykaniem? do you have problem swallowing?
 • proszę pokazać, gdzie zatrzymuje się jedzenie, kiedy pan/pani połyka. please show me where the foods stop when you swallow?
 • czy boli kiedy pan/pani połyka? czy boli kiedy pan/pani połyka płyn? does it hurt when you swallow? does it hurt when you swallow liquid?
 • czy boli kiedy pan/pani połyka chleb, ser? does it hurt when you swallow bread, cheese?
 • czy był jakis uraz brzucha? was there any abdominal trauma?
 • jak często oddaje pan/pani mocz? how often do you urinate?
 • czy oddaje pan/pani mocz częściej niż zwykle? do you urinate more often than usual?
 • czy boli pana, kiedy oddaje pan mocz? czy boli panią, kiedy oddaje pani mocz? does it hurt when you urinate?
 • czy oddaje pani mocz w nocy? do you urinate at night?
 • czy odczuwa pan/pani parcie na mocz? do you feel urgency to urinate?
 • czy ma pan/pani trudnosci z oddawaniem moczu? do you have difficulty passing urine?
 • czy jest pani w ciąży? are you pregnant?
 • jakie bierze pan/pani leki? proszę podac nazwy. what drugs do you take. please specify their names
 • czy bierze pan/pani leki na serce albo leki przeciwzapalne? do you take heart medications or inflammatory drugs?
 • czy pije pan/pani alkohol? jak często? Ile na dzien ? Ile na tydzien? do you drink alkohol? how often? how many times a day? How many times a week?
 • czy ostatnio wyjeżdał pan z Polski? Kiedy? Dokąd? have you recently left poland? when? where?
 • czy ktos z rodziny ma podobne objawy? does someone in your family have similar symptoms?
 • wrzodowa żołądka i dwunastnicy ulcers of stomach of duodenum
 • pacjent uskarża się ból brzucha w nadbrzuszu patient complains about abdominal pain in the upper abdomen
 • ból jest piekący, gniotący, uciskowy pain is burning, squeezing, repression
 • ból występuje natychmiast po posiłku (wrzód żołądka) pain occurs immediately after a meal (stomach ulcer)
 • ból występuje na czczo, ustępuje po posiłku (wrzód dwunastnicy) pain occurs on an empty stomach, disappears after a meal (duodenal ulcer)
 • pacjent może mieć krwawienia z przewodu pokarmowego, może wtedy mieć fusowate wymioty lub smoliste stolce. patient may have gastrointestinal bleeding, may then have coffee ground vomiting or tarry stools
 • pacjent może uskarżac się na brak apetytu, może też mieć uczucie głodu. the patient may complain of lack of apetite, can also have the feeling of hunger
 • pacjent może mieć zgagę, nudności i zarzucanie treści pokarmowej the patient may have heartburn, nausea and regurgitation
 • pacjent uskarża się na niestrawnośc i wzdęcia brzucha patient complaining of indigestion and abdominal distension
 • Często pacjent chudnie often the patient looses weight
 • zeby postawic diagnozę, trzeba zebrać wywiad i przeprowadzic badanie przedmiotowe. to put a diagnoze, you need to gather the interview and carry out a physical examination
 • trzeba też zrobić gastroskopię z biopsją must also make gastroscopy with biopsy
 • można też zrobic rentgen przewodu pokarmowego z kontrastem can also take x-rays of the gastrointestinal tract with contrast
 • co panu/pani dolega? what is your problem?
 • gdzie pana/panią boli? where is the pain?
 • czy może pan/pani opisać ten ból? can you describe the pain?
 • jaki jest ból? how is the pain?
 • czy ból gdzieś promieniuje? does the pain radiate?
 • kiedy zaczął się ból? when did the pain start?
 • czy ból zaczął się nagle czy narastał stopniowo? did the pain start suddelny or grow gradualy
 • kiedy pojawia się ból, przed jedzeniem czy po jedzeniu? when does pain appear, before meal or after meal?
 • czy cos przynosi ulgę? does something provide relief?
 • Czy zauważył pan/zauwazyła pani kiedys krew w stolcu albo smoliste stolce? did you notice blood in the stool or black stool?
 • Czy były wymioty? Czy wymiotował pan/wymiotowała pani? did you have vomiting? did you vomit?
 • Jakie były te wymioty? Czy moze pan/pani opisac te wymioty? How was the vomit? Can you describe the vomit?
 • krwiste, żółciowe, fusowate, kałowe bloody, bile, coffee-grounds, fecal
 • Czy zdarzyły się wymioty krwią lub podobne do fusów? did it happen with blood in vomit or similar to coffe ground?
 • Czy wymiotuje pan/pani przed czy po jedzeniu? do you vomit before or after meal?
 • Jak z pana/pani apetytem? how is your apetite?
 • czy ma pan/pani nudnosci? do you have nausea?
 • czy odczuwa pan/pani pieczenie w przełyku? do you feel burning in the esophagus?
 • czy ma pan/pani wzdęcia? do you have abdominal distension/bloating?
 • Czy ma pan/pani regularne wyproznienia? Jak często, co ile dni? do you have regular bowel movements? how often, in days?
 • Ile pan/pani waży? what is your weight?
 • Czy waga się ostatnio zmieniła? did weight lately change?
 • Czy ostatnio pan schudł lub przytył? / Pani schudła lub przytyła? did you recently loose or gain weight?
 • Co panu dolega? what is wrong with you?
 • czy miał już pan kiedyś czarne stolce? did you ever have black stools?
 • ile razy miał pan wyprożnienia? how many times did you have bowel movements?
 • Czy wyprożnienia były bolesne? Czy bolało pana, kiedy pan miał wyprożnienia? were the bowel movements painful? did it hurt when you had bowel movement?
 • czy ten bol jest cały czas w jednym miejscu, czy zmienia miejsce? is the pain all in the same place, or does it change location?
 • od jak dawna ma pan ten bol? how long have you had the pain?
 • kiedy ten bol się pojawia? when does the pain appear?
 • a czy teraz denerwuje się pan? are you now nervous?
 • ile czasu po jedzeniu? how much time after eating?
 • Czy bol nasila się w ciągu dnia? does the pain intensify during the day?
 • czy czuł się pan słaby? Czy miał pan dreszcze? did you feel weak? did you have chills?
 • Jaki był stolec? Czy stolec by lużny, normalny czy twardy?ł how was the stool? was it loose normal or hard
 • a jakiego koloru był stolec? what color was the stool?
 • normalny, ale kolor był dziwny, czarny normal, but the color was strange, black
 • Wczoraj wieczorem było najgorzej. Bol był nie do wytrzymania Last night was the worst. The pain was unbearable
 • PO jedzeniu after a meal
 • tak zwykle szklanka mleka pomaga This usually helps a glass of milk
 • od dwoch dni mam czarny stolec i czuję się bardzo słaby from two days I have black stool, and I feel very weak
 • czułem się trochę słabszy, ale dreszczy nie miałem I felt a little weaker, but I had no chills
 • to jest pierwszy raz this is the first time
 • zwykle mam bole kiedy denerwuję się albo martwię się czyms usually I have pain when I'm nervous or worried about something
 • godzinę, może połtorej godziny po jedzeniu one hours, one and a half hour after eating
 • wczoraj raz i dzisiaj tez raz yesterday once and today once
 • w jednym miejscu in one place
 • mam ten bol chyba od dwoch lat, ale nigdy nie był tak silny I have had the pain for two years, but it has never been so strong
 • czarny black
 • Kamica żółciową cholelithiasis/gall stone disease
 • Pacjent uskarża się na kolkę żólciową patient complains of biliary colic?
 • ból brzucha w prawym podżebrzu. ból promieniuje do pleców, do prawego barku i do prawej łopatki abdominal pain in the right side around ribs. the pain radiates to the back, to the right shoulder and right scapula
 • ból jest bardzo silny, kurczowy, ściskający the pain is very serious, spastic, compressing
 • Pacjent ma nudności i wymioty, może mieć też zarzucanie treści pokarmowej The patient has nausea and vomiting, may also have a regurgitation
 • często występuje zgaga, wzdęcia i niestrawność often occur heartburn, bloating and indigestion
 • Pacjent może mieć gorączkę Patient may have fever
 • żeby postawić diagnozę, trzeba zebrać wywiad i przeprowadzic badanie przedmiotowe to make a diagnosis, you need to gather an interview and carry out a physical examination
 • Trzeba zrobić USG jamy brzusznej Need to do abdominal ultrasound
 • Trzeba zrobic badanie krwi : morfologię i biochemię Need to do a blood test: counts and biochemistry
 • Należy zrobić badanie ogólne moczu Should do urinalysis
 • żeby zróżnicowac z zawałem serca, trzeba zrobić EKG to differentiate from a heart attack, have to do ECG
 • zadajemy pytania, takie jak przy chorobie wrzodowej żołądka oraz następujące dodatkowe ask the questions, such as the stomach ulcer and the following additional
 • Czy bólowi coś towarzyszy? Is the pain is accompanied by something?
 • Czy ma pan/pani wtedy nudnosci? do you have at the time nausea?
 • Czy pan/pani wymiotuje? do you vomit?
 • Czy ma pan/pani wtedy temperaturę? do you have at that time fever?
 • Zgłosiła się do szpitala wczoraj wieczorem z powodu bardzo silnego, kolkowego bolu w okolicy pępka She went to the hospital last night due to a very strong colic pain around the navel
 • pacjentka miała też nudnosci i 5 razy wymiotowała patient also had nausea and vomited 5 times
 • pacjentka nie miała wyprożnienia od dwoch dni the patient has not had a bowel movement for two days
 • Pacjentka nie miała też apetytu, nie mogła nic jeść The patient did not have also appetite, she could not eat anything
 • pacjentka nie miała kaszlu, dusznosci ani piekącego bolu w nadbrzuszu. the patient did not have cough, dyspnea, or burning pain in the upper abdomen
 • pacjentka nie miała problemow z oddawaniem moczu the patient did not have problems with urination
 • ból nasilił się i zlokalizował się w prawej dolnej częsci brzucha pain intensified and locate in the lower-right abdomen
 • ból był teraz bardzo silny i stały. bol nasilał się przy ruchu the pain was now very strong and steady. pain intensifies when moving
 • badanie wskazywało na zapalenie wyrostka robaczkowego. temperatura była podwyższona, 37, 8. study pointed to appendicitis. the temperature was raised, 37.8.
 • hemoglobina i hematokryt były w normie. badanie moczu i rentgen płuc też były w normie hemoglobin and hematocrit were normal. urine test and X-ray lung also were normal
 • diagnoza była, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego diagnosis was acute appendicitis
 • po rozmowie lekarza z pacjentką i zgodzie pacjentki na operację, pacjentka została zawieziona na blok operacyjny. Dzis pacjentka jest już po operacji. after talking to the doctor with the patient and the patient's consent for the operation, the patient was taken back to the operating theater. Today the patient is already after the operation.
 • Lekarze i pielęgniarki obserwują czy wszystko jest w porządku Doctors and nurses are watching if everything is in order
 • proszę odsłonic brzuch please expose the belly
 • proszę rozluźnic brzuch please relax the belly
 • Proszę się nie napinac please dont stretch
 • Proszę nie napinać brzucha do not stretch the abdomen
 • Proszę mi pokazać, gdzie boli please show me, where it hurts
 • Proszę zgiąć prawą nogę w kolanie i przyciągnąc do brody, ile pan/pani może Please bend the right leg at the knee and bring the chin as much as you can
 • Czy teraz boli? where does it hurt now
 • Proszę przekręcic się na prawy/lewy bok Please turn to the right / left side
 • Prosze oddychac normalnie please breath normal
 • Położ się na plecach, zbadamy brzuch. Nie bój się. Będzie trochę łaskotać Lie on your back, we will examine the abdomen. Do not be afraid. It will be a little tickle (to child)
 • Podwiń piżamę do góry i odsłon brzuch Roll up your pajamas to the top and reveal the belly (to child)
 • rozluznij brzuch. nie napinaj brzucha Relax your belly. do not tighten your abdomen (to child)
 • Czy to boli? a teraz? does it hurt? and now?
 • Pokaż mi gdzie boli show me where it hurts
 • Zegnij prawą nogę, o tak i przyciągnij do brody, ile możesz. Czy teraz boli? Bend your right leg, yes and pull the chin as you can. Now do you hurt? (to child)
 • Przekręc się na prawy / lewy bok turn to the right/left side (to child)
 • Oddychaj normalnie breath normal (to child)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gi-tract.5826765.html

Dela

Annonser