Get up! The War's Begun

Övningen är skapad 2017-03-13 av marben0909. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • leva lead
 • fördel advantage
 • avta subside
 • fuktighet moisture
 • van vid accustomed to
 • dölja conceal
 • ogillande disapproval
 • harkla sig clear one's throat
 • olika various
 • ta itu med deal with
 • brådskande urgent
 • under tiden meanwhile
 • med andan i halsen breathlessly
 • nyfikenhet curiosity
 • tillkännagivande announcement
 • upphetsning agitation
 • förhållande circumstance
 • skeptiskt incredulously
 • stadigt firmly
 • rätta till igen readjust
 • tjut howl
 • snabbt rapidly
 • rusa scurry
 • skyddsrum shelter
 • förbanna curse
 • lämplig fit
 • militärtjänst military service
 • myndighet authority
 • vakt warden
 • utdrag excerpt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/get-up-the-wars-begun.7183758.html

Dela