Geografi prov 1 begrepp

Övningen är skapad 2019-01-12 av Avivi. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Balkanhalvön Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Grekland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Makedonien, Serbien
 • Halvö En halvö är ett stycke land som skjuter ut i ett vattenområde
 • Medelhavsklimat varma, torra somrar och milda, fuktiga vintrar
 • Klimat Väderförhållanden under en längre period
 • Inlandsklimat Stora temperaturskillnader på sommarn och vintern
 • Endogena processer Är inre krafter som formar jordens yta
 • Naturlandskap Hur naturen ser ut
 • Kulturlandskap Ett landskap som människor har påverkat på olika sätt
 • Naturresurs Ett lands naturliga ämnen som landet kan försörja sig på
 • Udde En liten halvö
 • Kust Landsområde som gränsar till hav eller en större insjö
 • Sund Smalt vattenområde mellan två landmassor
 • Vik Ett område med vatten som har land på tre sidor
 • Bukt Stor och bred inbuktning
 • Hamn En samlingsplats för handelsfartyg
 • Tätbefolkat En stor befolkning på liten yta
 • Glesbefolkat En liten befolkning på stor yta
 • Urbanisering Massinflyttning till städer
 • Försörjning Att man skaffar sig tillgångar att överleva på
 • Infrastruktur Kommunikation så som järnväg, vägar eller nätverk
 • Delta En flod som grenar upp sig
 • Flodmynning Där en flod flyter ut i ett större vattendrag
 • Migration Förflyttning av människor
 • Emigration Utvandring
 • Immigration Invandring
 • Integration Att man smälter in i samhället
 • Segregation Åtskiljande av befolkningsgrupper
 • Mikrostat Ett mycket litet land
 • Iberiska halvön Spanien, Portugal och Andorra
 • Baltikum Estland, Lettland och Litauen
 • Flod Som en bäck fast större
 • Vegetation Växtlighet
 • Export Försäljning av varor och tjänster till utlandet
 • Import Inköp av varor och tjänster från utlandet
 • Handel Köpande och säljande av varor eller tjänster
 • Läge Position
 • Befolkning Invånarna inom ett visst avgränsat område

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/geografi-prov-1-begrepp.8786399.html

Dela