Genau 2 kapitel 1 Wie war es?

Övningen är skapad 2017-10-10 av SofiaDiefke. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • manchmal ibland
 • ein bisschen lite
 • langweilig tråkigt
 • die Nordsee nordsjön
 • in den Ferien på lovet
 • bleiben stanna
 • zu Hause hemma
 • am Strand liegen ligga på stranden
 • der Strand stranden
 • am liebsten helst
 • wandern vandra
 • klettern klättra
 • angeln fiska
 • Wo warst du? Var var du?
 • Ich war in Stockholm. Jag var i Stockholm.
 • Wir waren in Vemdalen. Vi var i Vemdalen.
 • Wie war es? Hur var det?
 • Es war fantastisch! Det var fantastiskt!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-kapitel-1-wie-war-es.7671835.html

Dela