G: Les verbes en -er, présent

Övningen är skapad 2012-03-28 av Piedistal. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Nous dansons (danser) tous les mardis.
 • Je écoute (écouter) la radio.
 • Tu habites (habiter) à Rennes.
 • Il aime (aimer) sa soeur.
 • Vous mangez (manger) un sandwich.
 • Elle adore (adorer) jouer au foot.
 • Ils nagent (nager) dans la piscine.
 • Elles chantent (chanter) une mauvaise chanson.
 • Moi et toi détestons (détester) les singes.
 • Toi et Jacques regardez (regarder) un film d'amour.
 • Yvette joue (jouer) avec son chat.
 • Ludovic commande (commander) un coca.
 • Elise et Anne essayent (essayer) des jeans.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/g-les-verbes-en-er-present.734181.html

Dela