Fysiologi

Övningen är skapad 2020-09-17 av filippatasola. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • os coxae höftben
 • femur lårben
 • fibula underben lateralt
 • tibia underben medialt
 • falanger fingrar och tårs ledande rörben
 • scapula skulderblad
 • humerus överarm
 • radius underarm lateralt (strålben)
 • ulna underarm medialt (armbågsben)
 • cervicalkotor nackkotor
 • 7 hur många är cervicalkotorna
 • thorax bröstkorg
 • thorakalkotor bröstkotor
 • 12 hur många är thorakalkotorna?
 • lumbalkotor ländkotor
 • 5 hur många är lumbalkotorna?
 • sakralkotor korsbenskotor
 • 4 hur många är sakralkotorna?
 • coccygeala kotor kotorna vid svansbenet
 • 4 hur många är de coccygeala kotorna?
 • 32 hur många ryggradskotor har vi?
 • kranium skalle
 • valva mitralis klaff mellan vänster förmak och kammare
 • valva tricuspidalis klaff mellan höger förmak och kammare
 • valva aortae klaff mellan vänster kammare och aortan
 • valva trunci pulmonalis klaffen mellan höger kammare och lungartären
 • kaudalt riktning. Åt bålens nedre del
 • superior övre
 • inferior nedre
 • anterior främre
 • posterior bakre
 • ventralt åt buken till
 • dorsalt åt ryggen till
 • kraniellt åt kraniet (skallen) till
 • medial nära kroppens mittlinje
 • lateralt utåt, bort från mitten
 • proximal extremitetsdelen mot bålen till
 • distal extremitetsdelen som ligger bort från bålen
 • dexter höger
 • sinister vänster
 • costa revben
 • clavicula nyckelben
 • patella knäskål
 • cephalica ytlig ven på armen
 • basilica ytlig ven på armen
 • tyreoidea sköldkörteln

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysiologi.9957761.html

Dela