Futurum

Övningen är skapad 2018-10-22 av GustavDKatte. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Carlo..............(mangiare) la pasta. Carlo mangierá la pasta.
 • Il professore....................(insegnare) italiano Il professore insegnerà italiano
 • Gli studenti non...........(sentire) la musica. Gli studenti non sentiranno la musica.
 • Io e Gianluca....................(lavorare) domani. Io e Gianluca lavoreremo domani.
 • Tu................(vendere) la tua casa? Tu venderai la tua casa?
 • Tu e Marco.................(prendere) il volo? Tu e Marco prenderete il volo?
 • Io................(cancellare) la lezione. Io cancellerò la lezione.
 • Il ragazzo.............(capire) quello che dici. Il ragazzo capirà quello che dici.
 • Quando..................(finire) le lezioni? Quando finiranno le lezioni?
 • Tu..................(dormire) fino a tardi. Tu dormirai fino a tardi.
 • Loro...........(giocare) a calcio. Loro giocheranno a calcio.
 • Voi.....................(mangiare) la pizza? Voi mangerete la pizza?
 • Che cosa............(fare) i ragazzi? Che cosa faranno i ragazzi?
 • Io..............(andare) a Londra. Io andrò a Londra.
 • Carla non.....................(essere) gentile. Carla non sarà mai gentile.
 • Domani noi.............(fare) una gita. Domani faremo una gita.
 • Tu e Mara...........(avere) una macchina? Tu e Mara avrete una macchina?
 • Io..................(essere) in Italia. Io sarò in Italia.
 • Marco...................(fare) un corso. Marco farà un corso.
 • Loro..................(essere) fuori. Loro saranno fuori.
 • Tu che cosa...............(fare)? Tu che cosa farai?
 • Noi...........(avere) problemi. Noi avremo problemi.
 • Il professore................(andare) in Italia. Il professore andrà in Italia.
 • Gli studenti................(andare) in Germania. Gli studenti andranno in Germania.
 • Domani io non...............(fare) niente. Domani io non farò niente.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/futurum.8551856.html

Dela