From the Sarajevo Darkness..

Övningen är skapad 2017-01-26 av marben0909. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rasa samman fall apart
 • fasa horror
 • sända ut issue
 • vädjan plea
 • granat shell
 • om whether
 • dela på sig split up
 • bestämma sig make up one's mind
 • hela tiden constantly
 • gråta be in tears
 • dölja hide
 • tränga in i enter
 • blodbad slaughter
 • förtvivlan despair
 • i närheten nearby
 • utom sig beside oneself
 • otrolig unbelievable
 • klump lump
 • knut knot
 • mage tummy
 • sårad wounded
 • publicera release
 • vara desperat tear one's hair out
 • lemlästad dismembered
 • oförglömlig unforgettable
 • bli tokig go nuts
 • skoja kid
 • roll part
 • glödlampa bulb
 • overklig incredible
 • heller either
 • som om as though
 • saga fairy tale

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/from-the-sarajevo-darkness.7029863.html

Dela