From caterpillar to butterfly

Övningen är skapad 2017-10-16 av Tazzify. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • genuinely äkta
 • clutch gripa
 • tough tuff
 • barely knappt
 • scowl titta bistert
 • liquid vätska
 • maintain bibehålla
 • businesslike affärsmässig
 • provide tillhandahålla
 • echo upprepa
 • gaze blick
 • occasionally då och då
 • furthermore dessutom
 • besides förutom
 • casually i förbigående
 • break in on avbryta
 • under the circumstances under rådande förhållanden
 • former före detta
 • editor in chief chefredaktör
 • resign säga upp sig
 • shrug rycka på axlarna
 • dismayed förfärad
 • assure försäkra
 • relieved lättad
 • annoyed irriterad
 • host vara värd för
 • toward mot
 • addicted to beroende av
 • considering med tanke på
 • modest blygsam
 • impatient otålig
 • universally allmänt
 • locals ortsbor
 • inability to oförmåga att
 • available tillgänglig
 • assume förutsätta, ta för givet
 • snap fräsa, snäsa
 • faint svag
 • scent doft
 • refer to syfta på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/from-caterpillar-to-butterfly.7697440.html

Dela

Annonser