Fraser - tyska

Övningen är skapad 2015-11-09 av CeciliaKoala. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Wie heißt du? Vad heter du?
  • Ich heiße... Jag heter...
  • Wo wohnst du? Var bor du?
  • Ich wohne in... Jag bor i...
  • In welche Klasse gehst du? I vilken klass går du?
  • Ich gehe in Klasse... Jag går i klass...
  • Wie alt bist du? Hur gammal är du?
  • Jag är 14 år gammal Ich bin vierzehn Jahre alt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fraser-tyska.5309751.html

Dela