Franskaverb imperfekt

Övningen är skapad 2018-03-28 av CeciliaKoala. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aller, all-ais/ais/ait/ions/iez/aient gå + böjning
 • appeler kalla
 • commencer börja
 • envoyer skicka
 • manger, mang-eais/eais/eait/ions/iez/eaient äta + böjning
 • nettoyer städa
 • penser tänka
 • regarder titta på
 • payer betala
 • sortir gå ut
 • partir lämna
 • dormir sova
 • réussir, réussissais lyckas + böjning JE
 • finir, finissais avsluta + böjning JE
 • courir springa
 • ouvrir öppna
 • tenir hålla
 • venir komma
 • choisir, choisissais välja
 • mourir
 • réfléchir, réfléchissais reflektera + böjning JE
 • remplir, remplissais fylla + böjning JE
 • pouvoir, pouvais kunna + böjning je
 • vouloir, oir vilja
 • devoir måste
 • savoir veta
 • recevoir ta emot/få
 • croire, croyais tro + böjning JE
 • voir, voyais se + böjning JE
 • avoir, avais ha + böjning JE
 • être, étais vara + böjning JE
 • mettre lägga/sätta
 • promettre lova
 • s'asseoir, m'assoyais sätta sig + böjning JE
 • attendre vänta
 • rendre återlämna
 • prendre, prenais ta + böjning JE
 • apprendre, apprenais lära sig + böjning JE
 • comprendre, comprenais förstå + böjning JE
 • vendre sälja
 • défendre försvara
 • vivre leva
 • faire, faisais göra + böjning JE
 • plaire, plaisais behaga + böjning JE
 • entendre höra
 • descendre gå ner
 • conduire, conduisais köra + böjning JE
 • dire, disais säga + böjning JE
 • lire, lisais läsa + böjning JE
 • écrire, écrivais skriva + böjning JE
 • décrire, décrivais beskriva + böjning JE
 • répondre svara
 • connaître, connaissais känna + böjning JE
 • boire, buvais dricka + böjning JE

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franskaverb-imperfekt.8166020.html

Dela