Franska

Övningen är skapad 2019-05-15 av johntr1. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Han har levt(han levde) vivre
 • överleva survivre
 • döda tuer
 • mourir
 • bli devenir
 • väga peser
 • skydda protéger
 • försvara défendre
 • försöka göra något essayer de faire qqc
 • rädda sauver
 • grunda fonder
 • kasta jetter
 • tro croire
 • gömma cacher
 • leta, söka chercher
 • hitta, finna trouver
 • glömma något oublier qqc
 • komma ihåg se rappeler qqc - se souvenir qqc
 • bada se baigner
 • parkera se garer - garer la voiture
 • tala om något parler de qqc
 • ha ett möte med ngn avoir rendez-vous avec qqn
 • träffa rencontrer
 • känna (till) connaître
 • ses, träffas se voir
 • besöka visiter
 • se voir
 • titta, se regarder
 • höra, lyssna entendre
 • yssna écouter
 • tycka om aimer
 • älska, beundra adorer
 • mata, föda se nourrir
 • vara (tid) durer
 • klippa couper
 • hoppas något espérer qqc
 • hoppas att espérer que
 • vänta attendre
 • i närheten tout près
 • nära près de
 • nära någon proche de qqn
 • närhet (une) proximité
 • ungefär ca environ
 • ovanligt rare
 • en gång i veckan une fois par semaine
 • flera gånger plusieurs fois
 • ibland parfois
 • varje månad chaque mois
 • hur mycket av något? combien de qqc?
 • mycket av beaucoup de
 • många nombreux, nombreuse
 • några peu de

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska.9081130.html

Dela