Franska - tid

Övningen är skapad 2016-03-20 av CeciliaKoala. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tous les jours varje dag
 • une fois par an en gång per år
 • une fois par mois en gång i månaden
 • une fois par semaine en gång i veckan
 • deux fois par semaine två gånger i veckan
 • jamais aldrig
 • presque jamais nästan aldrig
 • tous les soirs varje kväll
 • le samedi matin på lördagsmorgnar
 • le week-end på helgerna
 • souvent ofta
 • parfois ibland

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-tid.6000956.html

Dela