Franska prov grej :)

Övningen är skapad 2014-11-05 av jakobx. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • il est presse han har bråttom
  • je ne sais pas jag vet inte
  • ca ne fait rien det gör ingenting
  • c'est une bonne idee det är en bra ide
  • desolee, nous n'habitonscpas ici tyvärr, vi bor inte här

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-prov-grej.4018115.html

Dela