Annonser


Franska glosor

Övningen är skapad 2019-09-01 av Juliakarlson. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sevärdhet un monument
 • en bit un morceau
 • spela jouer
 • ett fall un cas
 • ganska assez
 • för närvarande à présent
 • en granne un voisin
 • ungefär environ
 • fortfarande toujours
 • en bild une image
 • känd célèbre
 • enligt selon
 • ett villkor une condition
 • skapa créer
 • bland annat entre autres
 • nödvändigt nécessaire
 • förstå comprendre
 • öppen ouvert
 • de flesta la plupart
 • en lag une loi
 • uppskatta apprécier
 • bidra till contribuer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-glosor.9152546.html

Dela