Franska glosor v.49

Övningen är skapad 2018-03-15 av josefinericson. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • matière skolämne
 • habitants invånare
 • jumeau tvilling
 • trompeur vilseledande
 • voleur tjuv
 • cruel grym
 • plein fylld
 • avoir peur ha rädsla
 • comprendre förstå
 • une nouvelle en nyhet
 • sortir gå ut
 • l'émotion känsla
 • les lieux publics allmänna platser
 • méchant elak
 • les événements händelserna
 • les bougies stearinljusen
 • proteger skydda
 • ca va mieux jag mår bättre
 • un endroit ett ställe
 • la guerre krig
 • la solitude ensamhet
 • qui ont eu lieu som ägde rum
 • le début början
 • connaissez-vous känner ni till
 • le bilan sammanfattning
 • combattre bekämpa
 • la pauvreté fattigdom
 • la bêtise dumhet
 • la haine ondskan
 • la pleine de mort dödsfallen
 • chômage arbetslöshet
 • francophone fransktalande
 • lutter pour qch kämpa för ngt
 • voisin/e granne
 • palier våningsplan
 • lettres litteratur
 • pas tout á fait inte helt och hållet
 • peu
 • devenir écrivain bli författare
 • connaissez-vous känner ni till
 • le début början
 • qui ont eu lieu som ägde sum
 • le bilan sammanfattning
 • combattre bekämpa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-glosor-v-49.5503110.html

Dela

Annonser