Franska glosor v.11

Övningen är skapad 2019-03-14 av 20vilmsan03. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ça va leur faire peur det kommer att skrämma dem
 • séchés torkade
 • scorpion skorpion
 • vous disparaissez ni försvinner
 • marchand försäljare
 • on l'a perdu vi har tappat bort honom
 • labyrinthe labyrint
 • retrouver återfinna, hitta
 • incroyable otroligt
 • souks basarer, gatumarknader
 • fichu garçon! sabla unge! (Fan ta dig ungjävel!!!!)
 • singe apa
 • allergie allergi
 • j'en veux jag vill ha en sådan
 • motif motiv, mönster
 • sécher torka
 • peau hud
 • pâte smet
 • on applique man stryker på
 • permanent bestående

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-glosor-v-11.8966637.html

Dela

Annonser