verb er-verb i presens

Övningen är skapad 2014-08-14 av marierodemark. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag tycker om j'aime
 • du tycker om tu aimes
 • han tycker om il aime
 • hon tycker om elle aime
 • man tycker om on aime
 • vi tycker om nous aimons
 • ni tycker om vous aimez
 • de tycker om ils aiment, elles aiment
 • jag bor j'habite
 • du bor tu habites
 • han bor il habite
 • hon bor elle habite
 • man bor on habite
 • vi bor nous habitons
 • ni bor vous habitez
 • de bor ils habitent, elles habitent
 • jag lyssnar j'écoute
 • du lyssnar tu écoutes
 • han lyssnar il écoute
 • hon lyssnar elle écoute
 • man lyssnar on écoute
 • vi lyssnar nous écoutons
 • ni lyssnar vous écoutez
 • de lyssnar ils écoutent, elles écoutent
 • jag frågar je demande
 • du frågar tu demandes
 • han frågar il demande
 • hon frågar elle demande
 • man frågar on demande
 • vi frågar nous demandons
 • ni frågar vous demandez
 • de frågar ils demandent, elles demandent
 • jag möter je rencontre
 • du möter tu rencontres
 • han möter il rencontre
 • hon möter elle rencontre
 • man möter on rencontre
 • vi möter nous rencontrons
 • ni möter vous rencontrez
 • de möter ils rencontrent, elles rencontrent
 • jag stänger je ferme
 • du stänger tu fermes
 • han stänger il ferme
 • hon stänger elle ferme
 • man stänger on ferme
 • vi stänger nous fermons
 • ni stänger vous fermez
 • de stänger ils ferment, elles ferment
 • jag studerar j'étudie
 • du studerar tu étudies
 • han studerar il étudie
 • hon studerar elle étudie
 • man studerar on étudie
 • vi studerar nous étudions
 • ni studerar vous étudiez

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-er-verb-i-presens.3697861.html

Dela