franska 02

Övningen är skapad 2019-08-02 av Pierrot. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bi abeille F
 • trafikolycka accident de la route
 • höger bakskärm (bil) aile arrière droite
 • vänster bakskärm (bil) aile arrière gauche
 • höger framskärm (bil) aile avant droite
 • vänster framskärm (bil) aile avant gauche
 • förtöja, surra fast amarrer
 • hörapparat appareil auditif
 • nödlandning atterrissage d'urgence
 • humla bourdon M
 • kompass boussole F
 • vifta med brandir
 • klart skepp branle-bas de combat
 • ta patent på breveter
 • betongblandare bétonnière F
 • gömställe cachette F
 • hampa chanvre M
 • kattunge chaton M
 • fjärilslarv chenille F
 • käpphäst (bildl.) cheval de bataille
 • stork cigogne F
 • försökskanin; marsvin cobaye M
 • brottsbalk code pénal
 • motdemonstration contre-manifestation F
 • säga emot contredire
 • kråka corneille F
 • kolv (på handeldvapen) crosse F
 • slutstycke (till vapen) culasse F
 • tjänstgörande, jourhavande de garde
 • tiofaldiga décupler
 • brottslighet délinquance F
 • riva, skrota; avveckla démanteler
 • lägga ett strejkvarsel déposer un préavis de grève
 • kvarlevor dépouille F
 • växthuseffekt effet de serre
 • kortsiktiga effekter effets de court terme
 • långsiktiga effekter effets de long terme
 • i smyg en douce
 • luftrum espace aérien
 • svärm (insekter) essaim M
 • vräka (från bostad etc.) expulser
 • slå två flugor i en smäll faire d'une pierre deux coups
 • åka berg- och dalbana faire des montagnes russes
 • mellanlanda; äv. sjö faire escale
 • strunta i faire fi de
 • hungerstrejka faire la grève de la faim
 • vara en stor framgång faire un tabac
 • blurra (foto, etc.) flouter
 • storhetsvansinne folie des grandeurs
 • bålgeting frelon M
 • böna fève F
 • växthusgas gaz à effet de serre
 • fängelsehåla geôle F
 • skottsäker väst gilet pare-balles
 • blodkropp globule M
 • mugg gobelet M
 • bakhåll guet-apens M
 • getingbo guêpier M
 • passagerarutrymme, kupé (t.ex. i bil) habitacle M
 • sill hareng M
 • händelsehorisont horizon des événements
 • ogästvänlig inhospitalier
 • jag har kväljningar j'ai la nausée
 • jag är sjösjuk j'ai le mal de mer
 • jag är åksjuk j'ai le mal des transports
 • jag har ont i huvudet j'ai mal à la tête
 • åksjuka mal des transports
 • sätta i verket mettre en œuvre
 • skördetröska moissonneuse-batteuse F
 • berg- och dalbana montagnes russes
 • kväljning nausée F
 • 80/89-åring octogénaire
 • järnvägsövergång passage à niveau
 • tesil passe-thé M
 • gatsten pavé M
 • slagstift (på vapen) percuteur M
 • få (fåtaliga) peu nombreux
 • farao pharaon M
 • bränslecell pile à combustible
 • ge någon ett ultimatum poser un ultimatum à quelqu'un
 • hur är det egentligen? (vad är fakta?) qu'en est-il vraiment?
 • verkningsgrad rendement M
 • bikupa ruche F
 • gräshoppa sauterelle F
 • växthus serre F
 • gassande sol soleil de plomb
 • råttfälla souricière F
 • med diskret avsändare sous pli discret
 • men, sviter séquelles F
 • spindelväv toile d'araignée
 • stridsvagnstorn; litet torn tourelle F
 • kvartal trimestre M
 • gem trombone M
 • matsmältningskanal tube digestif
 • komma att tänka på venir à l'esprit
 • med blotta ögat à l'œil nu
 • inom räckhåll för à la portée de
 • inom räckhåll à portée de la main
 • diskställ égouttoir à vaisselle
 • lönn érable M

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-02.9101916.html

Dela