franska 02

Övningen är skapad 2019-07-21 av Pierrot. Antal frågor: 75.
Välj frågor (75)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bi abeille F
 • trafikolycka accident de la route
 • förtöja, surra fast amarrer
 • hörapparat appareil auditif
 • nödlandning atterrissage d'urgence
 • humla bourdon M
 • klart skepp branle-bas de combat
 • ta patent på breveter
 • betongblandare bétonnière F
 • gömställe cachette F
 • hampa chanvre M
 • fjärilslarv chenille F
 • käpphäst (bildl.) cheval de bataille
 • stork cigogne F
 • försökskanin; marsvin cobaye M
 • motdemonstration contre-manifestation
 • kråka corneille F
 • kolv (på handeldvapen) crosse F
 • slutstycke (till vapen) culasse F
 • tjänstgörande, jourhavande de garde
 • tiofaldiga décupler
 • riva, skrota; avveckla démanteler
 • lägga ett strejkvarsel déposer un préavis de grève
 • kvarlevor dépouille F
 • växthuseffekt effet de serre
 • kortsiktiga effekter effets de court terme
 • långsiktiga effekter effets de long terme
 • luftrum espace aérien
 • svärm (insekter) essaim M
 • vräka (från bostad etc.) expulser
 • slå två flugor i en smäll faire d'une pierre deux coups
 • åka berg- och dalbana faire des montagnes russes
 • mellanlanda; äv. sjö faire escale
 • strunta i faire fi de
 • hungerstrejka faire la grève de la faim
 • vara en stor framgång faire un tabac
 • blurra (foto, etc.) flouter
 • bålgeting frelon M
 • böna fève F
 • växthusgas gaz à effet de serre
 • skottsäker väst gilet pare-balles
 • blodkropp globule M
 • mugg gobelet M
 • bakhåll guet-apens M
 • getingbo guêpier M
 • passagerarutrymme, kupé (t.ex. i bil) habitacle M
 • händelsehorisont horizon des événements
 • jag har kväljningar j'ai la nausée
 • jag är sjösjuk j'ai le mal de mer
 • jag är åksjuk j'ai le mal des transports
 • jag har ont i huvudet j'ai mal à la tête
 • åksjuka mal des transports
 • sätta i verket mettre en œuvre
 • skördetröska moissonneuse-batteuse F
 • berg- och dalbana montagnes russes
 • kväljning nausée F
 • 80/89-åring octogénaire
 • järnvägsövergång passage à niveau
 • tesil passe-thé M
 • gatsten pavé M
 • slagstift (på vapen) percuteur M
 • farao pharaon M
 • hur är det egentligen? (vad är fakta?) qu'en est-il vraiment?
 • bikupa ruche F
 • växthus serre F
 • råttfälla souricière F
 • med diskret avsändare sous pli discret
 • men, sviter séquelles F
 • stridsvagnstorn; litet torn tourelle F
 • kvartal trimestre M
 • komma att tänka på venir à l'esprit
 • med blotta ögat à l'œil nu
 • inom räckhåll för à la portée de
 • inom räckhåll à portée de la main
 • lönn érable M

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/franska-02.9101916.html

Dela