Frågeord spanska, interrogativa pronomen

Övningen är skapad 2019-12-02 av majanhs. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • qué vad
  • cómo hur
  • dónde var
  • adónde vart
  • de dónde varifrån
  • quándo när
  • quánto hur mycket
  • quántos/quántas hur många
  • quién vem
  • por qué varför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/frageord-spanska-interrogativa-pronomen.9497623.html

Dela