Frågeord Åk 9

Övningen är skapad 2018-10-12 av emmobe1234. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ¿Qué? Vad?
 • ¿Cómo? Hur?
 • ¿Dónde? Var?
 • ¿Adónde? Vart?
 • ¿De dónde? Varifrån?
 • ¿Cuánto? Hur mycket?
 • ¿Cuántos/as? Hur många?
 • ¿Quién? Vem?
 • ¿Por qué? Varför?
 • ¿A qué hora? Vilken tid?
 • ¿Cuál? Vilken?
 • ¿Cuándo? När?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/frageord-ak-9.8574138.html

Dela