Foxfire part 1 Words

Övningen är skapad 2017-02-09 av markuse. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • chronicler krönikör
 • thus således,, alltså, därför
 • pertaining tillhöra, angå
 • repetance ånger
 • crest tuppkam, tofs
 • simian apliknande
 • crude
 • irrefutable obestridlig
 • protégé skyddsling
 • reedy pipig
 • fissured klyven
 • pursuing jaga efter
 • leaping hoppa
 • slinky åtsmitande
 • revolving roterande
 • spatial rumslig
 • chaste ren
 • souped-up trimmad
 • shabby sjaskig
 • skirting kringgå
 • nightstick batong
 • gawky tafatt
 • shrewd klipsk
 • cesspool avloppsbrunn
 • chiding klandrande
 • rosary radband
 • fastidious kräsen
 • contempt förakt
 • sickle skära
 • trestle bock, stöd
 • grope tafsa
 • flight of fancy flykt
 • dazed förvirrad
 • raucous raspig
 • adequate motsvarande, tillräcklig
 • globule litet klot
 • tenous svag
 • lament jämra sig
 • daunting skrämmande
 • wit kvickhet
 • subsequent senare
 • disdain förakt
 • perpetually konstant
 • meekly lydigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/foxfire-part-1-words.7087825.html

Dela