Fotosyntes

Övningen är skapad 2019-11-07 av Adam4bkalmarsun. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • glukos C₆H₁₂O₆
  • syre O₂
  • Solenergi hv
  • Koldioxid CO₂
  • Vatten H₂O
  • Fotosyntesen 6CO₂₊6H₂O₊hv→C₆H₁₂O₆₊6O₂

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fotosyntes.9423066.html

Dela