Försvenskade substantivsuffix

Övningen är skapad 2020-03-13 av paula92. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • algia algi
 • asthenia asteni
 • atresia atresi
 • cele cele
 • centesis centes
 • desis des
 • ectasia ektasi
 • ectomia ektomi
 • genesis genes
 • graphia grafi
 • haemia (h)emi
 • hexia (h)exi
 • ia i
 • iatria iatri
 • ismus ism
 • itis it
 • logia logi
 • lysis lys
 • mania mani
 • odynia odyni
 • oma om
 • osis os
 • pathia pati
 • penia peni
 • pexia pexi
 • philia fili
 • phobia fobi
 • plasia plasi
 • pnoea pne
 • poiesis poies
 • ptosis ptos
 • ptysis ptys
 • rrhagia rragi
 • rrhaphia rrafi
 • rrhexia rrexi
 • rrhoea rré
 • schisis schis
 • stasis stas
 • scopia skopi
 • stomia stomi
 • tomia tomi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forsvenskade-substantivsuffix.9696455.html

Dela