Forme irregolari

Övningen är skapad 2019-09-09 av marthalindberg. Antal frågor: 135.
Välj frågor (135)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • io sono jag är
 • tu sei du är
 • lui/lei è han/hon är
 • noi siamo vi är
 • voi siete ni är
 • loro sono dom är
 • essere att vara
 • avere att ha
 • io ho jag har
 • tu hai du har
 • lui/lei ha han/hon har
 • noi abbiamo vi har
 • voi avete ni har
 • loro hanno dom har
 • sapere att veta
 • io so jag vet
 • tu sai du vet
 • lui/lei sa han/hon vet
 • noi sappiamo vi vet
 • voi sapete ni vet
 • loro sanno dom vet
 • stare att stanna
 • io sto jag stannar
 • tu sai du stannar
 • lui/lei sta han/hon stannar
 • noi stiamo vi stannar
 • voi state ni stannar
 • loro stanno dom stannar
 • dare att ge
 • io do jag ger
 • tu dai du ger
 • lui/lei dà han/hon ger
 • noi diamo vi ger
 • voi date ni ger
 • loro danno dom stannar
 • fare att göra
 • io faccio jag gör
 • tu fai du gör
 • lui/lei fa han/hon gör
 • noi facciamo vi gör
 • voi fate ni gör
 • loro fanno dom gör
 • andare att gå
 • io vado jag går
 • tu vai du går
 • lui/lei va han/hon går
 • noi andiamo vi går
 • voi andate ni går
 • loro vanno dom går
 • venire att komma (ifrån)
 • io vengo jag kommer ifrån
 • tu vieni du kommer ifrån
 • lui/lei viene han/hon kommer ifrån
 • noi veniamo vi kommer ifrån
 • voi venite ni kommer ifrån
 • loro vengono dom kommer ifrån
 • tenere att hålla
 • io tengo jag håller
 • tu tieni du håller
 • lui/lei tiene han/hon håller
 • lui/lei tiene han/hon håller
 • noi teniamo vi håller
 • voi tenete ni håller
 • loro tengono dom håller
 • uscire gå ut
 • io esco jag går ut
 • tu esci du går ut
 • lui/lei esce han/hon går ut
 • noi usciamo vi går ut
 • voi uscite ni går ut
 • loro escono dom går ut
 • dire att säga
 • io dico jag säger
 • tu dici du säger
 • lui/lei dice han/hon säger
 • lui/lei dice han/hon säger
 • noi diciamo vi säger
 • voi dite ni säger
 • loro dicono dom säger
 • bere att dricka
 • io bevo jag dricker
 • tu bevi du dricker
 • lui/lei beve han/hon dricker
 • noi beviamo vi dricker
 • voi bevete ni dricker
 • loro bevono dom dricker
 • scegliere att välja
 • io scelgo jag väljer
 • tu scegli du väljer
 • lui/lei sceglie han/hon väljer
 • noi scegliamo vi väljer
 • voi scegliete ni skriver
 • loro scelgono dom väljer
 • spegnere att stänga av
 • io spengo jag stänger av
 • tu spegni du stänger av
 • lui/lei spegne han/hon stänger av
 • noi spegniamo vi stänger av
 • voi spegnete ni stänger av
 • loro spengono dom stänger av
 • proporre att förslå
 • io propongo jag föreslår
 • tu proponi du föreslår
 • lui/lei propone han/hon föreslår
 • noi proponiamo vi föreslår
 • voi proponete ni föreslår
 • loro propongono dom föreslår
 • tradurre att översätta
 • io traduco jag översätter
 • tu traduci du översätter
 • lui/lei traduce han/hon översätter
 • noi traduciamo vi översätter
 • voi traducete ni översätter
 • loro traducono dom översätter
 • dovere att måste
 • io devo jag måste
 • tu devi du måste
 • lui/lei deve han/hon måste
 • noi dobbiamo vi måste
 • voi dovete ni måste
 • loro devono dom måste
 • potere att kunna
 • io posso jag kan
 • tu puoi du kan
 • lui/lei può han/hon kan
 • noi possiamo vi kan
 • voi potete ni kan
 • loro possono dom kan
 • volere att vilja
 • io voglio jag vill
 • tu vuoi du vill
 • lui/lei vuole han/hon vill
 • noi vogliamo vi vill
 • voi volete ni vill
 • loro vogliono dom vill

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forme-irregolari.9195637.html

Dela

Annonser