Förled grekiska

Övningen är skapad 2020-10-13 av Welimusa. Antal frågor: 110.
Välj frågor (110)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a icke, inte, negerande betydelse
 • aero luft
 • akro topp, spets
 • ambi dubbel, bägge sidor
 • amfi omkring, rund
 • amfibie både land och vatten
 • an icke, negerande betydelse
 • ana upp, uppför, åter
 • andro mans, gäller män
 • angio blodkärl
 • anti mot, motståndare
 • antropo människa
 • apo bort, bort från
 • astro stjärna
 • auto själv, egen, av sig självt
 • baty djup, djuphavs
 • biblio bok
 • cyklo ring, cirkel
 • demo folk, befolkning
 • dermo hud
 • di två, dubbel
 • dia mellan, över, isär
 • disko skiva, grammofonskiva
 • dynamo kraft
 • dys svår, dålig, illa fungerande
 • ek ut, bort från
 • eko miljö, ekologisk
 • ekto utåt, utanför
 • en i, in, inuti
 • endo inne, inom, inuti
 • epi , till, efter
 • eu gott, väl
 • eury bred, vid
 • exo ut, utåt
 • fil vän, som är intresserad av
 • gastro mage
 • gen alstra
 • geo jord
 • gonio vinkel
 • grafo skriva
 • helio sol
 • hemi halv, hälften
 • hepta sju
 • hexa sex
 • hetero olika
 • holo hel, fullständig
 • homeo lik, liknande
 • homo lik, liknande
 • hydro vatten
 • hyper över, utför, stegrad, förhöjd
 • hypo under, nedsatt, minskad, reducerad
 • idio egen, själv
 • iso lika stor, samma
 • karyo kärna, cellkärna
 • kata ned, nedåt, fel
 • kärat horn, förlorad
 • kin rörelse
 • kir hand, händer
 • kromo färg, färgad
 • krono tid, tidsindelning
 • kryo kyla, is, låg temperatur
 • krypto dolt, okänd
 • leuko vit
 • lipo fett
 • makro stor, lång
 • mega stor
 • megalo stor
 • meso mitt, medel, mellan
 • meta anger vetenskaplig verksamhet, studera sig själv
 • metro mått, mätning
 • metro moder
 • mikro liten
 • mono ensam, enkel
 • morfo form
 • myo muskel
 • nekro döden, lik
 • neo ny
 • onomato namn
 • oligo , fåtalig, bristande
 • ort riktig, rätt
 • ortro rak, rätt
 • paleo gammal, forntida
 • pan all, hel
 • para bredvid, vid, längs med
 • pato sjukdom
 • penta fem
 • peri om, kring, runtom
 • petro klippa, sten
 • piezo tryck
 • pneumo luft, lunga
 • poly mångfaldig, många
 • proto första, grund, förnämst, urtyp
 • pseduo falsk, oäkta, skenbar
 • pyro eld, upphettning, feber
 • rhizo rot
 • sklero hård
 • socio social, samhällelig
 • steno trång, smal
 • stereo tredimensionell
 • stereo med fast, oföränderlig form
 • super över, ovanför, förbi, ytterligare
 • supra över, ovanför
 • sym samman
 • syn samman
 • tele fjärran, som verkar på avstånd
 • teo gud
 • termo värme, temp
 • tetra fyra
 • xylo trä
 • zoo djur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forled-grekiska.10057736.html

Dela