Förkortningar ögat

Övningen är skapad 2017-11-17 av sanne. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ack ackommodation (ögats inställningsförmåga för seende åt olika håll)
 • add adduktion (om ögonmotorik)
 • amb amborum (båda)
 • appl applanation (ögontrycksmätning)
 • binok binokulär syn (med båda ögonen)
 • BR bokstavsrad
 • cc con correctione (me korrektion)
 • CT Cover test (skelningstest)
 • cyl cylinder (typ av glas som används för korrektion av astigmatism)
 • dil dilation (utvidgning av t.ex. pupillen)
 • dptr dioptri (anger glasets styrka)
 • div divergens
 • DTG dagtryckskurva
 • eg gl egna glas
 • fr fingerräkning
 • hr handrörelser
 • HVOT synprövningstavla hos barn
 • inf inferior (undre/nedre)
 • IR inställningsrörelser
 • Jaeger tavla som används för att fastställa synskärpan på nära håll
 • konv konvergens (ögonens inåtrörelser)
 • LH långt håll
 • ljv ljusväg
 • NH nära håll
 • oc dx oculi dexter (höger öga)
 • oc sin oculi sinister (vänster öga)
 • okorr okorrigerat (utan glas)
 • P perception (uppfattning av visst ljus vid allvarlig synnedsättning)
 • PCT prisma cover test
 • sc sine correction (utan korrektion)
 • skia skiaskopi
 • stph stenopeiskt hål (rund skiva med litet hål i mitten som används vid synundersökning)
 • TH tryck höger öga
 • TV tryck vänster öga
 • ögb ögonbotten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forkortningar-ogat.7808484.html

Dela