Förkortningar hjärtat

Övningen är skapad 2017-01-24 av sanne. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • PTCA perkutan transluminal koronar angioplastik = Ballongdilatation
 • LAD left anterior descending = vänstra främre nedåtriktade gren från hjärtats kranskärl
 • MI Mitralis insufficiens (otillräcklig funktion)
 • VT Ventrikeltakykardi
 • AMI Akut myocard infarkt = hjärtinfarkt
 • ICD Implanterbar defibrillator
 • VOC vitium organicum cordis = Organiskt hjärtfel
 • D1 Diagonal gren (branch) i hjärtat
 • PVR perifer (yttre) vaskulär (kärl/åder) rekonstruktion = Motståndet i blodflödet genom kapillärbädden hjärtat arbetar mot
 • Cirkum flexa Bakåtgående kranskärl
 • CRT cardiac resynchronization theraphy) = Behandling av hjärtarytmi
 • MVR Metralis valvulär (klaff) reakonstruktion (ersätta klaff)
 • PCI perkutan (genom huden) coronar (hjärtats kranskärl) intervention = Kranskärlsvidgning
 • ASD atrial septal defect = Medfött hjärtfel i förmaksväggen
 • CABG Metod av kranskärlsvidgning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forkortningar-hjartat.7010840.html

Dela

Annonser