Förklarande ord A-C

Övningen är skapad 2019-03-06 av josefinericson. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • acklamation allmänt bifall
 • ackordera komma överens om
 • ackumulera samla
 • ackurat precis
 • ackvisition anskaffning
 • admonition förmaning
 • affekt stark känsla
 • aforism tänkespråk
 • agrar jordbrukare
 • air min
 • alldenstund emedan
 • allegori bildlig liknelse
 • allmoge bondeklass
 • allsköns alla slags
 • alster produkt
 • altruism osjälviskhet
 • alv jordlager under matjorden
 • amanuens assistent
 • amnesti allmän benådning
 • ampel riklig
 • amper besk
 • anakronism otidsenlighet
 • analogi motsvarighet
 • andemening egentlig innebörd
 • anfordran begäran
 • animositet ovilja
 • anlupen rostig, fördärvad
 • annektering erövring
 • anstöt förargelse
 • antvarda överlämna
 • appell vädjan
 • aptera anpassa
 • aria solosång
 • aristokrat förnäm person
 • arkipelag grupp av öar
 • attrapp avbildning
 • auditorium föreläsningssal
 • autostrada motorväg
 • aversion motvilja
 • avsigkommen förfallen
 • axiom självklar sats

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/forklarande-ord-a-c.8940826.html

Dela